Tuesday, September 28, 2010

Nedelja u Njujorku u slikama

Post New York Week in Pictures koji sam napisala (i islikala) za TH!NK 3 blog platformu o razvojnim ciljevima Ujedinjenih Nacija.

No comments: