Monday, January 5, 2009

"Which Road to Europe"


Knjiga "Which Road to Europe", zbirka odabranih eseja iz proteklih pet godina takmičenja za najbolji novinski tekst na temu evropskih integracija, koju organizuje austrijska novinska agencija APA, objavljena je ovih dana.

U njoj je i moj tekst u upotrebi elektronske uprave i interneta u Srbiji, na lokalnom i nacionalnom nivou, "Not Quite Online", objavljen pre godinu dana u Transitions Online. Verzija na srpskom dostupna je na sajtu opštine Inđija, koja je jedan od (pozitivnih) primera pomenutih u tekstu.

/media, European integration, transition, Serbia, e-government/

No comments: