Tuesday, January 13, 2009

NYT: Primer hibridnog novinarstva


U opširnom tekstu  New York Magazine piše o tome kako  New York Times nastoji da šarolikom i sistematičnom  upotrebom različitih vrsta sadržaja upotpuni svoj web sajt, privuče još veći broj posetilaca (već  ima mesečno 20 miliona unique visitors), razvije direktniji odnos sa publikom i sve zajedno prevaziđe veliku krizu koja je zahvatila štampu širom sveta, uključujući i ovaj list. 

Tekst nudi mnoštvo primera o onome što je već urađeno, uključujući raznolike upotrebe i prezentacija  baza podataka, grafičkih rešenja, audio i video sadržaja i društvenih mreža. 

No comments: