Thursday, January 15, 2009

Kreativna TV, slučaj Kanade

Pominjala sam odskorašnju kanadsku političku karijeru Michael Ignatieffa, koji se prethodno bavio istorijom i novinarstvom, u Evropi i Americi. Kampanja ide dobro, evo jednog zanimljivog i zabavnog priloga pod naslovom "Has Single Female Voter met Mr. Right?", satiričnog TV programa This Hour Has 22 Minutes. 
Neko može da zamisli nešto slično kod nas?


No comments: