Tuesday, June 15, 2010

Mogu li i šareni da budu ozbiljni?


Svako ima svoje slabosti, ili kako bi na engl. rekli the guilty pleasures. Jedna od mojih su šareni časopisi (the glossies, koji ni sami nisu izbegli krizu), posebno ako su italijanski. Jedna takva isporuka hladi ove vrele dane.
No, danas sam se bavila i jednim malo ozbiljniim aspektom ovih časopisa - koliko se, i na koji način oni bave temam razvoja, jednakosti, međuarodne pomoći i politike...
Evo jednog od uputstava za praćenje ovih tema koje daje Central European Journalists' Guide to Reporting Development:

Stars. It's a technique that earnest journalists and activists can find distasteful, but the use of stars of music, cinema or sport to publicise development issues is a very good way to engage your audience (...) UN agencies have made particular use of these goodwill "ambassadors".

Moj blog post What do the Stars Tell Us? je ovde. Ima i zanimljivih komentara.

No comments: