Saturday, May 7, 2011

TH!NK Reporting Trip, Lisbon

TH!NK Reporting Trip, Lisbon from European Journalism Centre on Vimeo.


U ovom videu složene su sve bitne informacije vezane za putovanje koje sam nedavno pomenula - Water Reporting Trip u Portugalu, kao nagrada za (pobednike) blogere i fotografe u okviru takmičenja na temu vode.
Sve u organizaciji European Journalism Centre iz Holandije.

update:
Andrea Arzaba (sa kojom sam u prethodnom krugu EJC blog takmičenja išla na nagradno reportersko putovanje u Njujork) u tekstu na Global Voices pomenula je i moj tekst o tome kako su planovi za izgradnju jedne brane u Mađarskoj ubrzali pad komunizma u ovoj zemlji. Tekt 'Dam on Danube and the End of Communism' je ovde. Vrlo zanimljiv primer kako su ekološke teme dramatično uticale na društvene promene.

No comments: