Monday, May 5, 2008

My May Media

Dan slobode medija obeležen je 3. maja. Konstatovano je, na više načina, da su nam mediji i novinari u jadnom stanju. Istim povodom, Transitions Online piše o stanju medija u postkomunističkim zemljama. Opšta ocena nije mnogo bolja.
Premijer Srbije je branio ovih dana, ako ne baš medije i novinare, a onda barem jednog ex novinara, sada direktora, i obojica su vrlo slikovito pokazala kako princip (zaštita novinara) može da se okrene u svoju suprotnost, ako ste dovoljno drski.
***
Ministarstvo kulture i medija, o kome sam već pisala, ima novi sajt. Najzad. A nakon nedelje trebalo bi i da saznamo ko će ga ispunjavati sadržajima o svojim i drugim relevantnim aktivnostima.

No comments: