Monday, April 6, 2009

Inventar ekonomske i političke krize

Pominjala sam pre nekog vremena kako se mediji bave ekonomskom krizom, i kako se ekonomska kriza bavi njima.

U prethodnim nedeljama i danima objavljeno je još nekoliko tekstova koji govore o posledicama aktuelnih dešavanja u ekonomiji na (ionako slabe) medije u Srbiji.
Večernje novosti su se podrobnije pozabavile ovim problemom, pa su objavile jedan tekst vezan za situaciju u štampanim medijima, i jedan koji je pažnju poklonio TV stanicama.

Kao što bi rekao Ljuba Živkov u 'Retrovizoru', šta je još bilo?

Eurozine je objavio seriju tekstova o medijima u istočnoj Evropi povodom dvadeset godina od početka tranzicije, 1989. godine. (Podsećam i na izlaganje Snježane Milivojević na ovu temu)
U ovoj komparativnoj analizi Eurozine magazina posebna pažnja posvećena je Srbiji i Hrvatskoj, gde je situacija ocenjena kao prilično problematična, posebno zbog ubistava novinara, ali i sporog i bolnog procesa prevazilaženja posledica ratova.

Stanjem u medijima Srbije i Hrvatske bavio se i Most Radija Slobodna Evropa u kome su učestvovali Stjepan Malović i Rade Veljanovski. Naslov "Mediji pod paskom vlasti i tajkuna" ukazuje na onaj deo problema koji nema veze sa ekonomskom krizom jer joj godinama prethodi. Netransparentno vlasništvo, 'patriotsko novinarstvo', tabloidzacija i autocenzura takođe spadaju u polje teških problema u ovoj sferi koji se sporo ili nikako ne prevazilaze.

/media, economic crisis, Serbia/

No comments: