Thursday, July 2, 2009

O tabloidima, još jedanput

Prilog TV b92 na temu: "Ko su vlasnici tabloida"?


Već šest-sedam godina ova štampana izdanja rade manje-više šta hoće. Možda u dogledno vreme saznamo i za koga to rade.


No comments: