Thursday, December 31, 2009

Pravac u 2010.

I srećna i slatka, i istrajna, i dobronamerna.

Naravno, ne činite drugima ono što ne bi ste želeli da oni čine vama.

No comments: