Wednesday, February 3, 2010

RTS licitacija


O emisiji na RTS kojom se u više termina licitira najniža cena automobila mogu ukratko reći svoje mišljenje: Neprimereno. Po meni to, definitivno, nije vrsta programa koju bi trebalo da emituje javni servis za koji građani plaćaju ne malu mesečnu pretplatu. (A imaju i reklame - što sa mnogim televizijama u svetu za koje se plaća pretplata nije slučaj).

Evo i šta za Blic ovim povodom kaže Stjepan Gredelj, direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda.

Ako nešto nije zabranjeno zakonom, ne znači ni da je dozvoljeno. “RTS licitacija” priziva ljude da troše svoj novac i to je vrsta otimačine para. U prirodi ljudi je da uvek očekuju da će da dobiju nešto, a dok ima ovaca, biće i šišanja. Međutim, RTS je javni servis i ne bi smeo da “šiša” svoje gledaoce. Sasvim je dovoljno što naplaćuju pretplatu od građana.

U oceni aktuelnog stanja RTS programa i onoga što bi trebalo sprovesti, slažem se sa onime sto kaže Dragoljub Mićunović, novi predsednik programskog odbora. Volela bih da nešto od toga počne i da se ostvaruje.

No comments: