Monday, February 9, 2009

O novinarstvu u Srbiji

Ekonomski novinar i predavač na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu - Dimitrije Boarov - u razgovoru za e-Novine govori o svojoj novinarskoj karijeri, ali i o stanju novinarstva u Srbiji:
- Kako vidite novinarstvo u Srbiji danas? Tačnije, s jedne strane, koliko aktuelne okolnosti dozvoljavaju da postoji „nezavisno novinarstvo“ i, s druge strane, koliko su sami novinari osvešćeni, upućeni, hrabri i odgovorni pred svojom profesijom i pred javnošću?
- Novinarstvo u Srbiji je pre svega siromašno, pa je otuda uglavnom zauzdano ili razuzdano. Mislim da je glavna mana naših novinara ne što nisu slobodni, nego što su slabo obrazovani, a to se ne može nadoknaditi hrabrošću, naročito kod kukavica.

No comments: