Friday, February 27, 2009

Insajder, Sezona proleće 2009.


TV Novosti (koje, da, još uvek postoje) u novom broju objavljuju intervju sa Brankicom Stanković.

Novi serijal Insajdera počinje da se prikazuje sredinom marta, a tema će biti državna mafija. 
Na pitanje "Kako procenjujete trenutnu političku situaciju u Srbiji?" odgovara, pominjući i medije:

Najgorom do sada. Svi su se uvezali i utopili u „nacionalno jedinstvo", a na to su, nažalost, pristali i mediji čiji je posao da rade u interesu javnosti, a ne političara koji su na vlasti. Po mom mišljenju, ovo je najgori period za Srbiju jer su preko noći zaboravljene i oproštene mnoge stvari zbog kojih su mnogi morali krivično da odgovaraju. 

No comments: