Sunday, February 22, 2009

Slučaj Borba


Slučaj Miladina Kovačevića i odnosa države prema njemu svakog dana postaje sve neverovatniji, a sada je - na način koji neodoljivo podseća na devedesete - uključio i intervenciju u medijima, konkretno u listu Borba.

No comments: