Saturday, February 21, 2009

Alternativni mediji i politika otpora


Knjiga "Alternative Media and the Politics of Resistance" izašla je ovih dana u Sloveniji. Tekstovi u njoj izbor su iz radova prezentiranih u oktobru 2006. godine u Ljubljani na konferenciji na ovu temu.

U knjizi je objavljen i moj tekst: "The Prospects for the Development of Alternative Media in Serbia".

Tekst (u kojem se uglavnom bavim online medijima) sam u procesu pripreme knjige dopunjavala, uglavnom tehničkim detaljima, ponegde i sadržinski, ali nisam mogla da ga suštinski menjam, pa su neminovno neke od teza i podataka postali prevaziđeni u odnosu na vreme koncipiranja, negde u leto 2006.

Više o sadržaju i konceptu knjige, kao i uvodni tekst.

No comments: