Monday, May 25, 2009

Hibridni mediji: Slučaj 'Danasa'


U današnjem dodatku 'Biznis' dnevni list Danas piše o nedavnoj onlajn konferenciji, u kojoj su učestvovali i domaći menadžeri u medijima, na temu budućnosti novina tokom i nakon svetske ekonomske krize, padu tiraža štampe širom sveta, upotrebi interneta.

U drugom delu teksta autor Željko Pantić piše i o tome šta je Danas učinio na planu omogućavanja pristupa informacijama kroz više kanala, odnosno na planu stvaranja hibridnog medija:
...dnevni list Danas je za manje od godinu dana, uspeo da postane prvi istinski napredni „medijski hibrid“ na tržištu štampanih medija u Srbiji, tako da je celokupna tranzicija kanala komunikacije sa čitaocima potpuno u skladu sa globalnim trendovima, ponegde čak i ispred stepena razvoja ovih tehnologija u mnogo razvijenijim državama od Srbije. Danas konferens centar, sa prvom konferencijom održanom 20. oktobra 2008. godine, nakon samo 11 konferencija, postao je potpuno prepoznatljiv brend, medijski proizvod koji u sebi sublimira sve medije, počevši od dnevnog lista Danas, preko samih događaja na konferencijama u hotelu Hajat, do emitovanja tog programa na web portalu Danasa i putem specijalnih jednosatnih TV emisija „Direktno“ i „U susret“ na TV Studio B.
(...)
Čitalac Danasa je do septembra 2008. godine imao mogućnost da istu vest iz novina pročita i na sajtu. Sada, čitaoci Danasa imaju mogućnost da ocene članak, daju svoj lični komentar, pošalju tekst mejlom, odštampaju ga, a od 12. maja ove godine, mogu još i da pogledaju video snimak izjava ili događaja iz samog novinskog teksta.

***
Danasove aktivnosti na modernizaciji prisustva, kroz različite komunikacione kanale, i povećavanje relevantnosti na javnoj sceni, svakako su pohvalni. Ostaje još da se vidi šta će biti od najavljenog trenda prelaska oglašivača na net, i ko će i na koji način od toga zaraditi.

/hybrid media forms, online media, Serbia/

No comments: