Saturday, December 22, 2007

EU i Web 2.0

Pokretanje vlastitog naloga i video priloga na You Tube bilo je za Evropsku komisiju, izvršni organ Evropske unije, prvi korak u internet svetu, van zvaničnih sajtova EU.
Sada su, piše EurActive 19. decembra, u Komisiji spremni za nove korake u povećanju interaktivnosti na webu, a oni bi trebalo da budu pokrenuti početkom 2008. Korisnici će, na primer, imati mogućnost da ocenjuju koliko su EU sajtovi čitljivi i oslobođeni tehničkog žargona, koji je, po čestim dosadašnjim ocenama, karakterisao komunikaciju evropskih zvaničnika, ne samo na netu. Dosadašnje učešće građana u onlajn diskusijama koje je EU pokrenula je nezadovoljavajuće - za dve godine uključilo se tek njih 750.

update:
Čak se i britanska kraljica pridružuje You Tube svetu!

No comments: