Friday, December 21, 2007

Kako postati novinar?


Goran Miletic na B92 blogu ima neke savete. Satirične.
A Editors Weblog juče piše o odnosu blogova i novinarstva (to je jedna od večnih tema ovih godina). Odgovor na formalno-tehničkom nivou je da je tema diskusije absurdna: "On the face of it, the question of whether blogs can do journalism is absurd,” considering that “a blog, after all, is just a content management system,” writes Scott Karp in Publishing 2.0." To jest, sam po sebi, blog je forma koja može da ima bilo koji sadržaj.
Na sadržinskom nivou, naravno, na blogu može i ne mora biti novinarstva, zavisi: 1) šta hoćete; 2) šta možete.
Što nikako ne misle Stanojević & Spajić koji su prošlog meseca na Blog Openu, na panelu koji se bavio upravo odnosom blogova i novinarstva, pokušavali da dokažu da je upravo suprotno.

No comments: