Wednesday, December 10, 2008

Ličnosti godinePrema izboru čitalaca sajta I Want Media, posvećenog, what else, medijima, ličnost 2008. godine u ovoj sferi je Arianna Huffington, osnivačica Huffington Posta, koja se i u praksi i kroz svoje javne nastupe zalaže za popularizaciju i jačanje novih medija.

"Otpušteni novinar" takođe je na listi deset nominovanih, logično, s obzirom na aktuelnu medijsko-ekonomsku situaciju u svetu.
O tome da su često otpuštene pogrešne osobe - Uspešni autori, a ne nekreativni zombi menadžeri, piše Tina Brown čiji je nedavno pokrenuti onlajn magazin the Daily Beast postao neka vrsta utočišta za jedan broj otpuštenih novinara.

No comments: